?

Log in

No account? Create an account

Lithuaniæ 1009-2009

Viartańnie Vialikaje Litvy

Name:
Litoŭski Milenium
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Description:
Milleannum Lithuanicus


Правілы суполкі:

- усе праявы асабістых выпадаў і абразаў будуць жорстка мадэравацца;
- усе праявы нацыяналізму разглядаюцца тут як блюзьнерства й непавага да спадчыны Старое Літвы;
- паколькі літвін для нас – гэта падданства (а не хімэрычная штучная постмадэрнісцкая нацыянальнасьць), то адэпты дэструктыўнае фундамэнталісцкае нэасармацкае сэкты “Новая Літва” й іхныя погляды тут не вітаюцца;
- абавязковае трыманьне азначаных вышэй тэмаў і аніякіх офф-топаў.
1009-2009, aukštaitija, aukštaičiai, dainava, didžioji lietuva, druvis, dzūkija, gediminaičiai-jogailaičiai, jotvingiai, kurzeme, kurzemnieki, latgalīši, latgolā, lietuva, lietuviai, lietuvininkai, lietuvos didžioji kunigaikštystė, magnus ducatus lithuaniæ, mazury, mažoji lietuva, navahradčyna, prūsa, pudlaša, suvalkija, sēli, sēlija, sūduva, vidzeme, vidzemnieki, vilna, vilnius, wielkie księstwo litewskie, wilno, zemgale, zemgalieši, žemaitē, žemaitėjė, амсьціслаўшчына, антыліцьвінізм, антынацыяналізм, антысарматызм, аршанцы, балта-скандынаўскі рэґіён, балты, балтыка, волинь, вялікае княства літоўскае, вялікалітва, віленшчына, вільня, віцебляне, віцебшчына, гомельшчына, жыды, краёвасьць, крывічы, крыўя, літва, літвакі, літвіны, літвініства, літоўская манархія, літоўцы, менчукі, меншчына, міленіюм літвы, наваградчына, падляшане, палачане, палешукі, пан-балтызм, панізоўе, паўночная эўропа, перапіс 2009, полаччына, полісьсе, псковичи, псковщина, рэґіяналізм, случчына, смаленшчына, смаляне, старая літва, стародубщина, сіверія, татары, традыцыя, імпэрскасьць, імпэрыя, ґеапалітыка, ґедымінавічы-яґайлавічы

Categories

армия, история, общество, политика, искусство, путешествия, наука, технологии, театр

Statistics